Kutilská přípravka: Jak bezpečně pracovat s úhlovou bruskou a jak se vyhnout nebezpečným situacím - grand-developer.cz
Nářadínástroje

Kutilská přípravka: Jak bezpečně pracovat s úhlovou bruskou a jak se vyhnout nebezpečným situacím

Kutilská přípravka: Jak bezpečně pracovat s úhlovou bruskou a jak se vyhnout nebezpečným situacím

Jak bezpečně pracovat s úhlovou bruskou?

Při práci s úhlovou bruskou je důležité dodržovat několik bezpečnostních opatření. Především je nutné nosit ochranné brýle a rukavice, aby se předešlo zranění očí a rukou. Dále je nutné dodržovat správnou techniku držení a ovládání brusky. Při nastavení hloubky řezu je důležité přísně dodržovat výrobcem stanovené limity. Pokud sečná část brusky spadne do materiálu, je nutné okamžitě zastavit práci a vyčistit ji. Také je vhodné používat ochrannou pokrývku, která minimalizuje riziko nebezpečných výtrysků.

Jak se vyhnout nebezpečným situacím při práci s úhlovou bruskou?

Aby se předešlo nebezpečným situacím při práci s úhlovou bruskou, je důležité dodržovat několik zásad. Především je nutné mít stabilní a pevnou pozici při obrábění materiálu. Nesmí se dopředu naklánět a mění se pouze směr posuvu. Je také důležité volit vhodné nářadí a brusný kotouč. Před použitím je nezbytné zkontrolovat brusný kotouč a odstranit případné vady. Zároveň je nutné sledovat, zda se bruska nepřehřívá, což by mohlo vést k jejímu selhání.

Zajímavé:
Představujeme excentrickou brusku ROTEX RO 150 - špičkový nástroj pro vaše brusné potřeby

Proč je důležité nosit ochranné brýle a rukavice při práci s úhlovou bruskou?

Nosit ochranné brýle a rukavice při práci s úhlovou bruskou je zásadní pro ochranu očí a rukou. Při řezání nebo broušení se mohou uvolnit třísky nebo prach, které by mohly zranit oči. Ochranné brýle chrání oči před těmito nebezpečnými částicemi. Rukavice pak slouží jako ochrana pro ruce před možnými řeznými nebo bodnými poraněními. Bezpečnostní opatření je lepší dodržovat pro předejití jakýchkoliv zranění.

Jak správně používat uhlovou brusku?

Uhlovou brusku je potřeba používat s maximální opatrností a dodržováním bezpečnostních zásad. Před použitím je nutné seznámit se s návodem k obsluze a provést kontrolu brusky. Správně se drží rukojetí, která je vybavena ochranou proti vyskakování. Při práci s uhlovou bruskou je vhodné nosit ochranné brýle, rukavice a případně sluchátka. Důležité je také zajistit si pevnou a stabilní pozici při obrábění materiálu. Při manipulaci s bruskou je třeba dbát na to, aby se přímočaré řezné části netříštily nebo odletovaly v různých směrech.

Existuje nějakým způsobem minimalizovat riziko při práci s uhlovou bruskou?

Ano, existují způsoby, jak minimalizovat riziko při používání uhlové brusky. Jedním z nich je správná volba správného typu brusného kotouče pro danou práci. Důležité je také používání kvalitních bruskových kotoučů a jejich pravidelná kontrola na přítomnost trhlin či jiných vad. Dalším důležitým opatřením je upravit rychlost otáčení brusky podle materiálu, který zpracováváte. Vždy je nutné mít nezbytnou ochrannou výstroj a důkladně si prostudovat návod k použití.

Co dělat, když se uhlová bruska přehřeje?

Pokud se uhlová bruska přehřeje, je důležité ihned přerušit práci a nechat ji zchladnout. Přehřátí může být způsobeno přílišným zatížením, špatným kotoučem nebo příliš dlouhým nepřetržitým používáním. Pokud bruska nadále nepracuje po vychladnutí, je vhodné ji zkontrolovat odborníkem nebo se obrátit na autorizovaný servis.

Zajímavé:
Olej je kámoš. Pečujte o své vrtáky s našimi účinnými tipy

Jaké jsou nejčastější nebezpečné situace při používání uhlové brusky?

Mezi nejčastější nebezpečné situace při používání uhlové brusky patří nekontrolované vyskakování střísků nebo jisker, které mohou způsobit zranění očí nebo kůže. Dalším nebezpečím je odštípnutí částí materiálu, které mohou způsobit zranění nejen samotného pracujícího, ale také ostatních osob v okolí. Důležité je také vyvarovat se kontaktu s otáčejícími se částmi brusky, které mohou způsobit vážné zranění. Je nutné dodržovat všechna bezpečnostní opatření a při práci s uhlovou bruskou být maximálně opatrný.

Práce s rotačním nástrojem je nedílnou součástí mnoha kutilských činností. Tento nástroj poskytuje nepostradatelnou pomoc při řezání, broušení a tvarování různých materiálů. Avšak je důležité si uvědomit, že správná a bezpečná práce s úhlovou bruskou vyžaduje určité know-how a dodržování určitých postupů.

Při práci s rotačním nástrojem je důležité dbát na svou bezpečnost. Neodmyslitelnou součástí této práce je použití ochranných prostředků, jako jsou pracovní rukavice, ochranné brýle a chrániče sluchu. Tyto prostředky jsou nezbytné k minimalizaci rizika úrazu a dlouhodobých poškození způsobených hlukem, třískami a jinými nebezpečnými faktory.

Samotná úhlová bruska je výkonným nástrojem, který vyžaduje respekt a odborný přístup. Před zapnutím nástroje je nutné zkontrolovat jeho správnou funkčnost a bezpečnostní prvky. Je důležité mít dostatečnou znalost o tom, jak správně držet nástroj a jakou tlakovou sílu na něj vyvíjet. Přílišný tlak může vést k většímu opotřebení nástroje nebo dokonce k jeho selhání, zatímco nedostatečný tlak může způsobit nedostatečný výkon a zvýšit riziko poškození materiálu nebo úrazu.

Práce s bruskou a bezpečnostní opatření

Práce s bruskou a bezpečnostní opatření

Při používání brusky je důležité dodržovat určitá bezpečnostní opatření, aby se předešlo nebezpečným situacím a zranění. Práce s bruskou je zručnost, kterou je třeba správně osvojit a respektovat.

Zajímavé:
Metody čištění zkorodovaného akumulátoru – praktické rady od odborníků

Nejdůležitějším pravidlem je nošení ochranných brýlí, abyste chránili své oči před letícími částicemi a jiskrami. Dále je vhodné mít vždy na rukou ochranné rukavice, které zmírní riziko řezných nebo spalovacích zranění. Nikdy nedržte brusku jednou rukou, vždy ji pevně podržte oběma rukama a ujistěte se, že máte pevnou a stabilní oporu.

Při práci s bruskou je důležité dbát na to, abyste měli kontrolu nad pohybem nástroje a neztráceli rovnováhu. Při řezání materiálu s bruskou vždy dejte přednost brusce s vhodným kotoučem, který je určený pro daný materiál. Používání nesprávného kotouče může vést k jeho rozbití a způsobit zranění.

Je také důležité dodržovat pravidla ohledně zdroje napájení. Ujistěte se, že elektrická bruska je správně připojena k elektrické síti a že je zabezpečená proti přehřátí. Při práci s bruskou venku si osobní bezpečnostní opatření netřete na závěr. Sluneční brýle a ochrana proti slunečnímu záření jsou také důležité, abyste chránili své oči před škodlivým slunečním zářením.

Chcete-li minimalizovat riziko nebezpečných situací, musíte také udržovat brusku v dobrém stavu. Pravidelně kontrolovat kotouče na přítomnost prasklin nebo jiných poškození a vyměňovat je při potřebě. Pamatujte, že používání upravené nebo nevyhovující brusky může ohrozit váš život.

Správné používání brusky vyžaduje dodržování těchto bezpečnostních opatření a uvědomění si potenciálních rizik. Buďte vždy pozorní, soustřeďte se na svou práci a odstraňte veškeré možné překážky. Sledujte své prostředí a mějte vždy na paměti, že bezpečnost je vždy na prvním místě při práci s bruskou.

Bezpečnostní pravidla pro práci s úhlovou bruskou

Bezpečnostní pravidla pro práci s úhlovou bruskou

V tomto rozsáhlém článku se zaměříme na bezpečnostní pravidla, která je důležité dodržovat při práci s úhlovou bruskou. Tato elektrická nástroj je užitečná při mnoha stavebních, řemeslných a domácích pracích, ale nesprávné použití může vést k nebezpečným situacím.

Zajímavé:
Přeměňte horní frézku na stacionární stroj - návod a tipy

Prvním důležitým pravidlem je používání osobní ochranné výbavy. Před zahájením jakéhokoli pracovního úkolu s úhlovou bruskou byste měli nosit ochranné brýle, rukavice a chrániče sluchu. Tímto opatřením zabezpečíte své oči, ruce a sluch před možnými riziky a nebezpečím, které může tento nástroj přinést.

Dalším důležitým pravidlem je pevné a stabilní umístění práce. Při používání úhlové brusky je důležité, aby pracovní kus byl pevně a stabilně upevněn. To zajišťuje správnou kontrolu nad nástrojem a minimalizuje riziko nekontrolovaného pohybu či pádu předmětu.

Je také nezbytné používat správné brusné kotouče a příslušenství. Před zahájením práce si pečlivě přečtěte návod k použití a vyberte správný typ kotouče pro konkrétní pracovní úkol. Použití špatného typu kotouče může vést k přehřátí, prasknutí nebo jiným nebezpečným situacím.

Závěrem je důležité také sledovat stav a údržbu úhlové brusky. Pravidelně kontrolujte stav kabelu, spínače a dalších částí nástroje. Při jakémkoli podezření na poškození nebo nefunkčnost je důležité nástroj nepoužívat a odeslat ho k odbornému servisu na opravu. Pravidelná údržba zajišťuje bezpečné a spolehlivé používání úhlové brusky.

Použití ochranných prvků pro ochranu očí a sluchu při práci s bruskou

Použití ochranných prvků pro ochranu očí a sluchu při práci s bruskou

Při práci s bruskou je důležité dbát na svou bezpečnost a chránit své oči a sluch. Mnoho nebezpečných situací a úrazů lze předejít použitím vhodných ochranných prvků.

Ochranné brýle jsou nezbytným prvkem pro ochranu očí při práci s bruskou. Mohou zamezit vniknutí prachu, třísek nebo jiných nečistot do očí, které by mohly způsobit vážné poranění. Je důležité vybrat si kvalitní a certifikované ochranné brýle, které poskytují dostatečnou ochranu a pohodlí při práci.

Dalším důležitým ochranným prvkem je sluchová ochrana. Použití sluchátek nebo náušnic chrání uši před příliš hlasitým hlukem, který může vznikat při práci s bruskou. Při dlouhodobém vystavení vysoké hladině hluku může dojít k poškození sluchu, proto je vhodné nosit sluchovou ochranu, která efektivně tlumí hluk.

Zajímavé:
Při výběru stavební míchačky zaměřte pozornost i na další parametry, nejen příkon a objem bubnu

Nezapomeňte, že ochranné prvky pro oči a sluch jsou nedílnou součástí bezpečných pracovních postupů. Je důležité chránit se i při zdánlivě neškodných činnostech, jako je práce s bruskou. Investování do kvalitních ochranných prostředků je investicí do vlastní bezpečnosti a zdraví.

Správná manipulace s elektrickým přívodem

Správná manipulace s elektrickým přívodem

Bezpečnost je nejvyšší prioritou při práci s elektrickými přístroji a přívody. Správná manipulace s elektrickým přívodem je klíčová pro minimalizaci rizika zranění a požáru. V tomto článku se podíváme na několik důležitých zásad, které je třeba dodržovat při manipulaci s elektrickým přívodem, a způsoby, jak minimalizovat riziko vzniku nebezpečných situací.

Před zapojením či manipulací s elektrickým přívodem je důležité zkontrolovat jeho stav. Hlavním cílem je zajistit, že vodič je nepoškozený a dobře izolovaný. Především se podívejte na to, zda nejsou viditelné žádné trhliny, ulomené části nebo odebraná izolace. Pokud jsou zjištěny nějaké problémy, je důležité přívod nepoužívat a zajistit jeho opravu nebo výměnu.

Při manipulaci s elektrickým přívodem je také důležité dodržovat správnou techniku. Vždy uchopujte přívod za nástrojovou část, ne za kabel či připojení. To minimalizuje riziko poškození přívodu a jejího izolace. Také je třeba být opatrný při připojování a odpojování elektrického přívodu. Ujistěte se, že přívod je plně vložen do zásuvky a samotné připojení je pevné a bezproblémové.

Pro minimalizaci rizika zranění je třeba dodržovat zásady bezpečnosti. Pokud je to možné, pracujte s elektrickým přívodem v suchém prostředí a vypněte přívod před jeho manipulací. Dále je důležité nosit vhodnou ochrannou výbavu, jako jsou izolační rukavice nebo boty, které minimalizují riziko úrazu elektřinou. Vždy mějte na paměti, že manipulace s elektrickým přívodem vyžaduje odborné znalosti a zkušenosti, a proto je vhodné se obrátit na odborníka, pokud nejste si jisti svými schopnostmi.

Zajímavé:
Akumulátorové vrtačky: vybíráme nejlepší modely pro vaše potřeby

Závěrem je třeba dbát na pravidla a bezpečnostní postupy při manipulaci s elektrickým přívodem. Důkladná kontrola přívodu, správná technika a dodržování zásad bezpečnosti jsou základními kroky k minimalizaci rizika zranění a vzniku nebezpečných situací. Pamatujte, že elektrické přístroje jsou citlivé na chyby v manipulaci a neměly by být ponechány bez dohledu. Použijte své znalosti a opatrnosti, abyste si zajistili bezpečnost práce s elektrickým přívodem.

Zajištění správné fixace předmětu, který brousíte

Zajištění správné fixace předmětu, který brousíte

Při práci s uhlovou bruskou je důležité zajistit správnou fixaci předmětu, který brousíte. Správná fixace přispívá k bezpečnosti a přesnosti broušení. Existuje několik způsobů, jak zajistit správnou fixaci, a v tomto článku se zaměříme na některé z nich.

Jedním z možných způsobů fixace předmětu je použití sklíčidla. Sklíčidlo je upevněno na pracovní ploše a zajišťuje stabilní a bezpečnou pozici předmětu. Pokud pracujete s menším předmětem, můžete použít tzv. tišťátko, což je malá objímka s ocelovými čelistmi, která se svírá kolem předmětu a upevňuje ho na pracovní plochu. Při použití sklíčidla nebo tišťátka je důležité ověřit pevnost upevnění a zabezpečit předmět tak, aby nedocházelo k pohybu během broušení.

Další možností je použití svěráku. Svěrák je pevná konstrukce, kterou můžete připevnit na pracovní plochu a která zajistí bezpečnou fixaci předmětu. Při použití svěráku je důležité zkontrolovat, zda je správně připevněn a zda drží předmět pevně a stabilně.

Alternativou může být použití speciální pracovní desky s integrovanými upínacími mechanismy. Tato deska nabízí možnost rychlé a bezpečné fixace předmětu a zajišťuje stabilitu během broušení. Je důležité si vybrat pracovní desku, která vyhovuje vašim potřebám a zaručuje bezpečnost.

Před broušením je také důležité zkontrolovat povrch předmětu a odstranit případné překážky, které by mohly ovlivnit přesnost broušení nebo brusný kotouč. Mějte také na paměti, že správná fixace předmětu nemusí vždy zaručovat bezpečnost, proto je důležité dodržovat další příslušná bezpečnostní opatření, jako je používání ochranných brýlí, pracovních rukavic a vhodného oděvu.

Zajímavé:
Jak snadno ohnout a vytvarovat hrdlo lahve doma: Návod a tipy

Zajištění správné fixace předmětu, který brousíte, je klíčové pro bezpečnou a efektivní práci s uhlovou bruskou. Použitím vhodného sklíčidla, tišťátka, svěráku nebo speciální pracovní desky můžete zajistit pevné a stabilní držení předmětu. Nezapomeňte také na dodržování dalších bezpečnostních pravidel a ochranných opatření.

Důležité tipy pro prevenci úrazů při používání kotoučové brusky

Důležité tipy pro prevenci úrazů při používání kotoučové brusky

Zajištění bezpečnosti při práci s kotoučovou bruskou je klíčové, aby se minimalizovalo riziko úrazů a nebezpečných situací. Při jejím používání je důležité dodržovat několik zásad a postupů, které vám pomohou předejít nebezpečí.

Vybírejte správný kotouč: Před zahájením práce se ujistěte, že používáte kotouč vhodný pro konkrétní úlohu. Existuje mnoho různých typů kotoučů, a je důležité zvolit ten, který je vhodný pro řezání, broušení či jinou operaci.

Zkontrolujte stav kotouče: Před každým použitím důkladně prohlédněte kotouč. Hledejte příznaky opotřebení, trhliny nebo jiné známky poškození. Pokud kotouč není v optimálním stavu, nepoužívejte ho a vyměňte ho za nový.

Používejte ochranné pomůcky: K ochraně vašich očí a obličeje nosíte vždy přiléhavé ochranné brýle nebo štít. Dále je doporučeno používat ochranné rukavice a oděv, který chrání před jiskrami a třískačkami.

Dodržujte správnou pozici těla: Držte se správného postavení těla během práce s kotoučovou bruskou. Ujistěte se, že jste stabilně postaveni a máte pevný stisk na nářadí. Udržujte kotouč směrem od těla a ostatních osob.

Buďte ostražití: Během práce se soustřeďte a buďte vždy ostražití na okolní prostředí. V případě, že všimnete neobvyklého zvuku nebo chování kotouče, okamžitě zastavte práci a zkontrolujte všechny součásti stroje.

Připravte se na nepředvídatelné situace: Mějte vždy připravený záchranný plán v případě nečekaných událostí. Zkuste si představit, jak byste reagovali v případě zranění, požáru nebo jiné havárie. Dohodněte se s kolegy na způsobu komunikace a v případě potřeby kontaktujte záchrannou službu.

Zajímavé:
Jak používat kleště na ocelová lanka bez problémů, i pro začátečníky

Dozvídejte se neustále: Vždy hledejte příležitosti ke zlepšování svých dovedností a znalostí o práci s kotoučovou bruskou. Vzdělávejte se o bezpečnostních předpisech a osvědčených postupech. Snižte tak riziko potenciálních úrazů a zvýšte svou schopnost bezpečně pracovat s tímto nástrojem.

Používejte kvalitní brusné kotouče a příslušenství

Používejte kvalitní brusné kotouče a příslušenství

Při práci s uhlovou bruskou je klíčové zvolit si správné brusné kotouče a další potřebné příslušenství. Kvalitní brusné kotouče a příslušenství zajišťují bezpečnost, efektivitu a preciznost vaší práce.

  • Vyberte si vhodné brusné kotouče dle druhu materiálu, který budete brousit. Existuje široká škála kotoučů, které jsou určené pro konkrétní materiály, jako například kov, dřevo nebo beton. Zvolte kotouč, který poskytuje optimální výkon a výsledky pro vaši specifickou úlohu.
  • Ujistěte se, že brusné kotouče jsou v dobrém stavu a správně upevněny v brusce. Pravidelně kontrolovat kotouče a vyměňujte je, pokud jsou poškozené nebo opotřebené. Špatně upevněné nebo poškozené kotouče mohou vést k nebezpečným situacím a sníženému výkonu.
  • Na správnou funkci brusného kotouče můžou mít vliv i další faktory, jako je otáčky brusky a tlak při broušení. Přečtěte si a dodržujte pokyny a doporučení výrobce pro maximální bezpečnost a účinnost vaší práce.

Při výběru dalšího příslušenství, jako jsou stojany pro uhlovou brusku, štítky ochranných brýlí nebo pracovních rukavic, zvolte takové, které splňují bezpečnostní normy a svým provedením chrání vás před možnými nebezpečími. Důkladně si prostudujte návod k použití a dodržujte všechny bezpečnostní postupy.

Používání kvalitních brusných kotoučů a příslušenství je důležité pro vaši osobní bezpečnost a zajištění kvalitního výkonu při práci s uhlovou bruskou. Nezanedbávejte tento krok a vždy volte materiály a příslušenství, které odpovídají vašim potřebám a zajišťují optimum bezpečnosti a efektivity.

Buďte opatrní při manipulaci s rozžhavenou bruskou

Buďte opatrní při manipulaci s rozžhavenou bruskou

Manipulace s rozžhavenou bruskou vyžaduje zvýšenou obezřetnost a dodržování bezpečnostních pravidel. Při práci s tímto nástrojem je nezbytné dbát na své vlastní zdraví a minimalizovat riziko nebezpečných situací.

Zajímavé:
Pásová a čelní bruska Scheppach BTS 800 | Recenze a srovnání

Před zahájením práce s horkou úhlovou bruskou je důležitý především správný výběr ochranných pomůcek. Dbejte na to, abyste nosili vhodné pracovní rukavice, které vás chrání před popálením a případnými oděrkami. Na hlavu si nasajte ochrannou přilbu, která ochrání váš obličej a hlavu před vznikajícími jiskrami. Je také vhodné nosit bezpečnostní brýle, abyste si nezpůsobili poškození zraku v důsledku letících střepin.

Nikdy nedotýkejte se rozžhavené brusky holýma rukama. Před každým dotykem je vhodné počkat, až se bruska zcela vychladí. V opačném případě hrozí vážné popáleniny. Manipulujte s bruskou pouze pomocí vhodných nástrojů, jako jsou držáky a kleště, které vám umožní pracovat bezpečně a efektivně.

Věnujte pozornost okolní prostředí. Před zahájením práce se ujistěte, že se nacházíte v prostoru s dostatečnou ventilací. Rozpálený materiál může vyvolávat unikající zplodiny, které mohou být škodlivé při vdechování. Zároveň se ujistěte, že kolem vás nejsou hořlavé materiály nebo předměty, které by se mohly snadno vznítit.

Práce s rozžhavenou bruskou vyžaduje maximální soustředěnost a pozornost. Dbejte na to, abyste byli stále plně přítomni a zabránilo se tak nechtěným chybám. Nenechávejte brusku bezezdozoru a při práci se zcela soustřeďte na vaše úkoly. Případné nepozornosti mohou mít vážné následky.

Po ukončení práce dobře uklidněte a odložte úhlovou brusku. Před odchodem z místa práce je nezbytné nechat brusku úplně vychladnout a uschovat ji na vhodném místě. Ujistěte se, že žádné části brusky nejsou volné a nedohodí se náhodně. Dbejte na to, aby bruska byla mimo dosah dětí a další neoprávněných osob.

Manipulace s rozžhavenou bruskou vyžaduje dodržování přísných bezpečnostních pravidel a vhodné ochranné pomůcky. S dodržováním těchto zásad minimalizujete riziko nebezpečných situací a zvyšujete bezpečnost svého pracovního prostředí.

Zajímavé:
Profesionální ruční nářadí STAYER nyní za akční ceny! | Nejnovější nabídka nářadí STAYER

Věnujte pozornost obsahu plynu v používané butanové kartuši

Věnujte pozornost obsahu plynu v používané butanové kartuši

Při manipulaci s butanovou kartuší je důležité věnovat pozornost obsahu plynu, který se v ní nachází. Bezpečné používání butanové kartuše vyžaduje dodržování určitých předpisů a opatření, která minimalizují riziko nepříjemných nebo dokonce nebezpečných situací.

Prvním a nejdůležitějším krokem je pečlivě zkontrolovat obsah butanové kartuše před jejím použitím. Vyvarujte se používání kartuše, která není správně zapečetěna, poškozená nebo která je příliš stará. Je důležité, aby byl obsah kartuše čistý a nebyl přítomen žádný nebezpečný plyn.

Před samotným použitím butanové kartuše je také důležité se seznámit se správným způsobem manipulace s ní. Přečtěte si návod k použití, který by měl být dodáván s kartuší, a dodržujte všechna uvedená opatření. Správná manipulace zahrnuje správné skladování, transport a používání kartuše podle jejích specifikací.

V případě, že je potřeba výměny butanové kartuše během provádění práce s uhlovou bruskou, je nutné se ujistit, že je vypnutá a vychladlá. Předejdete tak riziku nebezpečných situací, jako je požár nebo výbuch. Při manipulaci s butanovou kartuší se také vyvarujte používání otevřeného ohně nebo jiných zdrojů žáru, které by mohly způsobit nebezpečné situace.

  • Před použitím butanové kartuše ji pečlivě zkontrolujte.
  • Přečtěte si a dodržujte návod k použití.
  • Vyměňujte kartuši pouze tehdy, když je uhlová bruska vypnutá a vychladlá.
  • Vyvarujte se přítomnosti otevřeného ohně nebo jiných zdrojů žáru.

Přípravek na rozvod zubů a broušení pilového kotouče

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button